Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017

Đăng lúc: 00:00:00 30/03/2017 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 29/3/2017, Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị huyện phối hợp cùng ban xây dựng đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2017. Đến tham dự có Đ/c Nguyễn Xuân Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đ/c Lê Ngọc Hoa, Ủy Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Các Đ/c Lãnh đạo các Ban xây đựng Đảng, Trung tâm BDCT và 84 học viên là những Đảng viên mới đến từ các Ban, Ngành, đoàn thể địa phương đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

 
Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 29/3 đến 12/4/2017) các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề  như: Chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên , bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.Trong thời gian học, các học viên sẽ được thảo luận và làm bài thu hoạch vào cuối khóa học.
Đ/c Nguyễn Xuân Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng. Ảnh NTV

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Đ/c Nguyễn Xuân Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh: để trở thành người Đảng viên chính thức, mỗi học viên tham gia lớp học phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, thể hiện ở mọi mặt công tác, làm cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét và đề nghị công nhận là Đảng viên chính thức sau 12 tháng rèn luyện phấn đấu; Trước mắt, đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ, chấp hành nội quy, quy chế lớp học, làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Sau khóa học tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị ở bậc cao hơn; Tích cực cùng địa phương, đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ khai giảng, lớp học bắt đầu học chuyên đề đầu tiên: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta do Đ/c Lê Huy Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy giảng bài./.

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289