Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lô Thị Phương
  Ngày sinh: 16/05/1984
  Quê quán: Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Thường trú: Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289