Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Phạm Văn Hiếu
  Ngày sinh: 05/07/1987
  Quê quán: Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa
  Thường trú: Xuân Sinh, Xuân Khang, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Công chức tư pháp
  Họ và Tên: Lường Quốc Lưu
  Ngày sinh: 12/12/1962
  Quê quán: Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Thanh Sơn, Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Trung Cấp
  Chức vụ : công chức văn phòng
  Họ và Tên: Bùi Quang Chung
  Ngày sinh: 26/08/1981
  Quê quán: Kim sơn, Kim Bôi, Hòa Bình
  Thường trú: Thôn Tân Hùng, Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : công chức văn hóa xã hội
  Họ và Tên: Nguyễn Trọng Viện
  Ngày sinh: 10/10/1981
  Quê quán: Yên Lạc, Như Thanh, Thanh Hóa
  Thường trú: Yên Lạc, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch
  Họ và Tên: Lương Đình Thông
  Ngày sinh: 04/02/1965
  Quê quán: Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Thường trú: Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Trung Cấp
  Chức vụ : Công chức văn phòng
  Họ và Tên: Lê Thị Phương
  Ngày sinh: 20/03/1988
  Quê quán: Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hóa
  Thường trú: Hải Hà, thị xã Nghi Sơn , Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Kế toán
  Họ và Tên: Trần Minh Chiến
  Ngày sinh: 10/05/1985
  Quê quán: Vạn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa
  Thường trú: Thanh Sơn, Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Công chức VH CSXH
  Họ và Tên: Lê Chiến Thắng
  Ngày sinh: 16/09/1971
  Quê quán: Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa
  Thường trú: Thanh Sơn, Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hoa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Phó chủ Tịch
  Họ và Tên: Lê Huy Hoàng
  Ngày sinh: 12/08/1983
  Quê quán: Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thanh Sơn, Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Xã đội trưởng

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289