Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Hội Nông Dân xã Thanh Kỳ

Đăng lúc: 16:27:16 14/07/2023 (GMT+7)
100%
Print

Hội Nông dân xã Thanh Kỳ đã tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 07/7/2023 tại hội trường tầng 2 UBND xã Thanh Kỳ Hội Nông dân xã Thanh Kỳ đã tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Hà Văn Hoan - PBT Đảng ủy xã, đồng chí Lê Chiến Thắng - PCT UBND xã, các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ, trưởng các đoàn thể và các đồng chí trong BCH, các đồng chí chi hội trưởng chi hội phó các chi hội đến tham gia hội nghị đầy đủ và đóng góp ý kiến tại hội nghị.

hội ND2.jpg

Trong 6 tháng đầu năm Hội Nông dân xã dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Như Thanh, của Đảng ủy xã Thanh Kỳ, sự phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ và các đoàn thể trong xã cơ bản đã hoàn thành được một số chỉ tiêu huyện Hội và Đảng ủy giao, một số chỉ tiêu chưa đánh giá và một số chỉ tiêu hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể:

Hội ND3.jpg

Trong 6 tháng đầu năm tình hình nông dân nông thôn cơ bản ổn định, đoàn kết thống nhất hoàn thành được nhiệm vụ của hội đề ra, hội viên tích cực hăng say lao động sản xuất, chăn nuôi, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 và tuyên truyền đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam, tuyên truyền hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị cảu địa phương.

- Về công tác xây dựng tổ chức Hội:

hội ND1.jpg

+ BCH Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi tổ hội, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao chất lượng của hội viên.

+ 6 tháng đầu năm Hội đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, tại đại hội đã bầu ra 13 đồng chí trong BCH, 03 đồng chí BTV Hội, sau đại hội Hội xã đã ban hành quy chế hoạt động nhiệm kỳ, chương trình công tác nhiệm kỳ và triển khai đi vào hoạt động ổn định.

+ 6 tháng đầu năm hội đã kết nạp được: 11/29 hội viên, đạt 37,9% KH huyện giao.

+ Thu và hoàn thành Hội phí quỹ Hỗ trợ nông dân.

+ Hoạt động xây dựng quỹ các chi hội tính đến tháng 6 năm 2023 là: 470 triệu đồng, bình quân 680 ngàn đồng/ hội viên tiền quỹ. Các chi hội bằng nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền, thu hút hội viên như: tổ làm công gây quỹ vừa giúp đỡ lẫn nhau vừa có quỹ chung của chi hội, và có quỹ từ việc trồng keo, bạch đàn điển hình có các chi hội Bái Sim, Kim Đồng, Thanh Trung, Thanh Sơn, Thanh Xuân.

+ Vận động giúp đỡ thoát nghèo từ các nguồn hỗ trợ từ đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hàn Văn Quảng, đồng chí Đỗ Thanh Minh, các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các hộ trong tổ hội nuôi dê đã giúp đỡ cho 15 hộ hội viên nông dân nghèo với 53 con dê giống sinh sản với tổng số tiền hỗ trợ là 130 triệu đồng.

- Trong 6 tháng đầu năm Hội đã tuyên truyền và thực hiện tốt các phong trào của Hội như: phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào đảm bảo quốc phòng an ninh, phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền thực hiện quyết định 30, 31 của Đảng ủy giao.Tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp công sức tiền của vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của thôn bản để cùng với Đảng bộ chính quyền về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2023.

- Tại hội nghị sơ kết đồng chí Hà Văn Hoan phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Chiến Thắng PCT - UBND xã phụ trách kinh tế cũng đã có ý kiến trong việc phối hợp lãnh chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế của địa phương, trong đó Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của xã nhà. Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Hội Nông dân xã đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đề ra giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 là:

+ BCH Hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi đồng chí trong BCH, BTV, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Hội Nông dân huyện Như Thanh, đoàn kết thống nhất để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

+ Bám sát nội dung chương trình, kế hoạch đầu năm để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

+ Chú trọng công tác phát triển hội viên và chất lượng hội viên, tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi tổ hội, hấp dẫn thiết thực, hiệu quả.

+ Tích cực vận động nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, tuyên truyền vận động con em xuất khẩu lao động, tham gia học nghề, giải quyết việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

+ Quản lý tốt các nguồn vốn vay của ngân hàng, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong thực hiện dự án sản xuất.

+ Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như nuôi dê, trồng dưa kim hoàng hậu, trồng chanh dây, nuôi ốc nhồi, trồng các loại cây ăn quả…..

+ Tiếp tục vận động hội viên cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả.

+ Thực hiện tốt quyết định 30,31 của Đảng ủy giao về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

+ Vận động khuyến khích hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới theo tinh thần hỗ trợ cuả Đề án 08,09 của UBND huyện Như Thanh.

+ Giám sát và thực hiện tốt dự án hỗ trợ dê giống của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

+ Triển khai và thực hiện tốt dự án mục tiêu quốc gia giảm nghèo “Nuôi gà an toàn sinh học theo chuỗi giá trị”. Của Tỉnh hội triển khai.

+ UBKT Hội thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát hàng năm theo kế hoạch đã đề ra.

+ Thực hiện tốt việc giám sát và phản biện theo Quyết định 217, 218, nhất là về nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 Thực hiện: Quang Chung

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289