Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Huyện Như Thanh tổ chức hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đăng lúc: 00:00:00 19/04/2017 (GMT+7)
100%
Print

Sáng ngày 18/4/2017, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM huyện Như Thanh; đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Chỉ đạo XDNTM huyện; các đồng chí trong Ban  Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện cùng trưởng, phó Ban Chỉ đạo và cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các xã.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2016, UBND huyện Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất trên cơ sở quy hoạch của từng xã, tập trung ứng dụng cơ giới hóa, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Kết quả đến nay, huyện Như Thanh có 05/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt 15/19 tiêu chí (Yên Lạc); 02 xã đạt 14/19 tiêu chí (Cán Khê, Mậu Lâm); các xã còn lại đạt từ 7 đến 13 tiêu chí.

Trong năm 2017, UBND huyện Như Thanh sẽ tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến xã Cán Khê); giữ vững 05 xã nông thôn mới (Yên Thọ, Xuân Du, Phú Nhuận, Hải Long, Hải Vân), số thôn đạt chuẩn NTM trong năm 22 thôn, mỗi xã tăng thêm 2 tiêu chí; phấn đấu bê tông hóa thêm 50 km đường giao thông nông thôn.

Đ/c Trần Văn Tuấn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hoàng Thủy

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM huyện đề nghị:

- Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các loại văn bản chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới để nhân dân nắm bắt và thực sự hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình. Xác định XDNTM là nhiệm vụ trong tâm, cơ bản nhất, phải có quyết tâm cao nhất; tìm tòi suy nghĩ cách làm sáng tạo, toàn diện và hiệu quả nhất

- Các ngành thành viên tham gia BCĐ của huyện, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao phải xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành mình để chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thực hiện nhằm mang lại kết quả thiết thực.

- Đối với các địa phương phải xây dựng kế hoạch cho từng tiêu chí. Căn cứ vào tình hình thực trạng về nông nghiệp, nông thôn qua kết quả điều tra, rà soát để lựa chọn những tiêu chí gần đạt chỉ đạo tập trung, phấn đấu mỗi năm xây dựng đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên và lựa chọn từ 1-2 thôn để lãnh đạo, các xã Cán Khê, Mậu Lâm, Yên Lạc, Xuân Khang cần cố gắng nhiều hơn. Cấp ủy đảng cần phải nghiên cứu ban hành Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo xây dựng NTM của địa phương mình.

- Phát động phong trào thi đua giữa các xã, các thôn trên địa bàn và giữa các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị, nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương của Tỉnh để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo lồng ghép, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, chương trình, dự án để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm lãnh đạo phát triển sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân, phải xác định đây là mục đích cao nhất của việc xây dựng NTM.

Các đồng chí trong BCĐ của huyện, xã tổ chức giao ban định kỳ theo cụm để nắm bắt tình hình, rút kinh nghiệm và cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc  hoặc đề nghị Huyện uỷ, UBND huyện có hướng lãnh, chỉ đạo trong quá trình thực hiện những khó khăn tại địa phương.

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289