Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
17
Tuần này:
68
Tháng này:
429
Tất cả:
84156

Nhà văn hóa ở các thôn đang từng bước xây dựng theo chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia về văn hóa

Ngày 11/08/2021 16:41:52

Nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt tập trung cộng đồng của khu dân cư...

 Nhà văn hóa khu thể thao ở các thôn bản là nơi diễn ra các sự kiện kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và các hoạt động cồng đồng khu dân cư. Đặc biệt nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân xã nhà. Đảng ủy, ủy ban Nhân dân xã Thanh Kỳ cân đối ngân sách địa phương đầu tư cùng nhân dân các thôn bản đóng góp từng bước xây dựng các nhà văn hóa của 09 thôn đạt chuẩn Quốc gia về tiêu chí nhà văn hóa. Hiện đã có 6/9 nhà văn hóa được xây dựng theo tiêu chí chuẩn Quốc gia.
 Một số hình ảnh các nhà văn hóa thôn.
nhà vh Bái sim.jpgNhà Vh bái sim đang hoàn thiện.jpgl
 Nhà văn hóa thôn Bái Sim đang xây dựng và hoàn thiện các công trình phụ trợ

nhà văn hóa thanh trung.jpg

Nhà văn hóa thôn Thanh Trung 

nhà van hóa KT.jpg


nhà văn hóa thanh trung.jpg

Nhà văn hóa ở các thôn đang từng bước xây dựng theo chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia về văn hóa

Đăng lúc: 11/08/2021 16:41:52 (GMT+7)

Nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt tập trung cộng đồng của khu dân cư...

 Nhà văn hóa khu thể thao ở các thôn bản là nơi diễn ra các sự kiện kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và các hoạt động cồng đồng khu dân cư. Đặc biệt nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân xã nhà. Đảng ủy, ủy ban Nhân dân xã Thanh Kỳ cân đối ngân sách địa phương đầu tư cùng nhân dân các thôn bản đóng góp từng bước xây dựng các nhà văn hóa của 09 thôn đạt chuẩn Quốc gia về tiêu chí nhà văn hóa. Hiện đã có 6/9 nhà văn hóa được xây dựng theo tiêu chí chuẩn Quốc gia.
 Một số hình ảnh các nhà văn hóa thôn.
nhà vh Bái sim.jpgNhà Vh bái sim đang hoàn thiện.jpgl
 Nhà văn hóa thôn Bái Sim đang xây dựng và hoàn thiện các công trình phụ trợ

nhà văn hóa thanh trung.jpg

Nhà văn hóa thôn Thanh Trung 

nhà van hóa KT.jpg


nhà văn hóa thanh trung.jpg

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC