Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Kinh tế - Đầu tư

Nhà văn hóa ở các thôn đang từng bước xây dựng theo chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia về văn hóa

Nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt tập trung cộng đồng của khu dân cư...

Nhà văn hóa ở các thôn đang từng bước xây dựng theo chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia về văn hóa

Nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt tập trung cộng đồng của khu dân cư...

Nhà văn hóa ở các thôn đang từng bước xây dựng theo chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia về văn hóa

Nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt tập trung cộng đồng của khu dân cư...

Đầu tư cơ sở vật chất 3 cấp học chuẩn cho năm học mới 2021 - 2022

Để chuẩn bị cho năm học mới UBND xã cùng các trường học đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cùng trang thiết bị dụng cụ học tập nhằm đảm bảo cho chất lượng dạy và học.

Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi

Việc chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình địa phương và môi trường canh tác đang đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289