Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
17
Tuần này:
61
Tháng này:
422
Tất cả:
84149

Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Kỳ Khai giảng năm học 2021 - 2022

Ngày 01/10/2021 16:00:04

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND - UBND xã Thanh Kỳ về mục tiêu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội năm 2021. Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Kỳ tổ chức Lễ phat động tuần lễ học tập và khai giảng năm học 2021 - 2022.

     Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống quốc dân. Hoạt động của TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, được phổ biến những kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo , tăng năng xuất lao động, giải quyết việc làm ; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cả cộng đồng, là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách , pháp luật đến mọi người dân.

TT XV khai mạc.jpg
   
Đồng chí Nguyễn Trọng Viện chủ tịch UBND xã Giám đốc TTHT CĐ khai mạc buổi lễ

    Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đ/c Trần Văn Thành Giám đốc TTDV NN huyện; đ/c Lê Thị Huyền phó Giám đốc TTDV NN huyện.
    UBND xã có đ/c Cao Văn Lương bí thư Đảng ủy xã; đ/c Nguyễn Trọng Viện chủ tịch UBND Giám đốc TTHTCĐ xã; các đ/c đại diện HĐND, MTTQ và các đoàn thể cũng về dự.
    Lớp học còn có sự tham gia của các Bí thư chi bộ, trưởng thôn 9 thôn và 80 học viên tham gia lớp học. Buổi lễ diễn ra theo đúng tinh thần chỉ đạo và thực nghiêm công tác phòng chống dịch covid-19
TT XL phát biểu.jpg
   
Đồng chí Cao Văn Lương Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến tại buổi Lễ

    Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của TTHT CĐ Ban giám đốc TTHTCĐ xã Thanh kỳ đã tham mưu cho UBND xã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tổ chức Lễ phát động tuần lễ học tập và khai giảng năm học 2021 - 2022.
TT Thành giảng bài.jpg
   
 Đồng chí Trần Văn Thành Giám đốc TTDV NN huyện truyền đạt các kiến thức trong lớp học.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Kỳ Khai giảng năm học 2021 - 2022

Đăng lúc: 01/10/2021 16:00:04 (GMT+7)

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND - UBND xã Thanh Kỳ về mục tiêu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội năm 2021. Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Kỳ tổ chức Lễ phat động tuần lễ học tập và khai giảng năm học 2021 - 2022.

     Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống quốc dân. Hoạt động của TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, được phổ biến những kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo , tăng năng xuất lao động, giải quyết việc làm ; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cả cộng đồng, là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách , pháp luật đến mọi người dân.

TT XV khai mạc.jpg
   
Đồng chí Nguyễn Trọng Viện chủ tịch UBND xã Giám đốc TTHT CĐ khai mạc buổi lễ

    Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đ/c Trần Văn Thành Giám đốc TTDV NN huyện; đ/c Lê Thị Huyền phó Giám đốc TTDV NN huyện.
    UBND xã có đ/c Cao Văn Lương bí thư Đảng ủy xã; đ/c Nguyễn Trọng Viện chủ tịch UBND Giám đốc TTHTCĐ xã; các đ/c đại diện HĐND, MTTQ và các đoàn thể cũng về dự.
    Lớp học còn có sự tham gia của các Bí thư chi bộ, trưởng thôn 9 thôn và 80 học viên tham gia lớp học. Buổi lễ diễn ra theo đúng tinh thần chỉ đạo và thực nghiêm công tác phòng chống dịch covid-19
TT XL phát biểu.jpg
   
Đồng chí Cao Văn Lương Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến tại buổi Lễ

    Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của TTHT CĐ Ban giám đốc TTHTCĐ xã Thanh kỳ đã tham mưu cho UBND xã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tổ chức Lễ phát động tuần lễ học tập và khai giảng năm học 2021 - 2022.
TT Thành giảng bài.jpg
   
 Đồng chí Trần Văn Thành Giám đốc TTDV NN huyện truyền đạt các kiến thức trong lớp học.

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC