Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
17
Tuần này:
86
Tháng này:
447
Tất cả:
84174

Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Ngày 29/06/2022 17:06:53

Xã Thanh Kỳ tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi nhiệm kỳ 2022 - 2027

 
     Nhằm đẩy mạnh trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi, tích cực vận động thu hút mọi nguồn lực của các tổ chức cá nhân trong xã hội tạo điều kiện để người tàn tật trẻ mồ côi có cơ hội học tập, lao động và tiếp cận với việc làm, được khám chữa bệnh khi ốm đau, từng bước ổn định cuộc sống, giúp họ hòa nhập cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
     Với ý nghĩa và mục đích đó ngày 24/6/2022 xã Thanh Kỳ tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Về dự và chỉ đạo Đại hội đại diện cho huyện hội có ông Trương Quốc Ngoạn chủ tịch huyện hội, ông Đỗ Ngọc Uy phó chủ tịch huyện hội. Về phía xã có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể cùng các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 09 thôn cùng đại diện các gia đình, người tàn tật, trẻ mồ côi trong xã cũng về dự.
mai1.jpg
Ông Trương Quốc Ngoạn chủ tịch huyện hội hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Như Thanh phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.
    Bà Hà Thị Duyên chủ tịch hội đã khai mạc và báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hương nhiệm vụ của Hội tại nhiệm kỳ tới 2022 - 2027.
    Qua báo cáo các Đại biểu về dự Đại đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới sôi nổi và hiệu quả.


mai2.jpg
mai 3.jpg
Ông Hà Văn Hoan Phó bí thư Đảng ủy và Bà Nguyễn Thị Hà hiệu trưởng trường Mầm Non
tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.
 

Các ý kiến tại Đại hội đã nêu cao vai trò và trách nhiệm của hội trong công tác bảo vệ và giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi. 
      Ông Trương Quốc Ngoạn chủ tịch huyện Hội đã phát biểu và nhấn mạnh " các hội viên của Hội bảo trợ là toàn dân, đây là hội đặc thù, tất cả tình yêu thương chia sẻ đùm bọc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi bù đắp lại những thiếu hụt về thể chất, về tinh thần đều là hội viên của Hội..." .
     Ông Hà Văn Hoan phó bí thư Đảng ủy phát biểu và chỉ đạo " Hội phải là nơi đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người tàn tật, trẻ mồ côi. Tập hợp đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân nâng cao trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, đùm bọ yêu thương, giúp đỡ tạo diều kiện và động viên người tàn tật, trẻ mồ côi ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng...Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện vì lợi ích của người tàn tật, trẻ mồ côi trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo quy định của pháp luật.
Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu và chỉ đạo của các ý kiến trong Đại hội, đánh giá rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.
      Với tinh thần đóng góp, xây dựng và làm việc tích cực trong 1/2 ngày đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã bầu ra BCH khóa mới gồm 15 ông bà. BCH cũng đã bầu bà Hà Thị Duyên tái cử chủ tịch hội, ông Lường Kế Chung làm Phó chủ tịch hội.
mai 4.jpg
BCH khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Đăng lúc: 29/06/2022 17:06:53 (GMT+7)

Xã Thanh Kỳ tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi nhiệm kỳ 2022 - 2027

 
     Nhằm đẩy mạnh trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi, tích cực vận động thu hút mọi nguồn lực của các tổ chức cá nhân trong xã hội tạo điều kiện để người tàn tật trẻ mồ côi có cơ hội học tập, lao động và tiếp cận với việc làm, được khám chữa bệnh khi ốm đau, từng bước ổn định cuộc sống, giúp họ hòa nhập cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
     Với ý nghĩa và mục đích đó ngày 24/6/2022 xã Thanh Kỳ tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Về dự và chỉ đạo Đại hội đại diện cho huyện hội có ông Trương Quốc Ngoạn chủ tịch huyện hội, ông Đỗ Ngọc Uy phó chủ tịch huyện hội. Về phía xã có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể cùng các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 09 thôn cùng đại diện các gia đình, người tàn tật, trẻ mồ côi trong xã cũng về dự.
mai1.jpg
Ông Trương Quốc Ngoạn chủ tịch huyện hội hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Như Thanh phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.
    Bà Hà Thị Duyên chủ tịch hội đã khai mạc và báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hương nhiệm vụ của Hội tại nhiệm kỳ tới 2022 - 2027.
    Qua báo cáo các Đại biểu về dự Đại đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới sôi nổi và hiệu quả.


mai2.jpg
mai 3.jpg
Ông Hà Văn Hoan Phó bí thư Đảng ủy và Bà Nguyễn Thị Hà hiệu trưởng trường Mầm Non
tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.
 

Các ý kiến tại Đại hội đã nêu cao vai trò và trách nhiệm của hội trong công tác bảo vệ và giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi. 
      Ông Trương Quốc Ngoạn chủ tịch huyện Hội đã phát biểu và nhấn mạnh " các hội viên của Hội bảo trợ là toàn dân, đây là hội đặc thù, tất cả tình yêu thương chia sẻ đùm bọc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi bù đắp lại những thiếu hụt về thể chất, về tinh thần đều là hội viên của Hội..." .
     Ông Hà Văn Hoan phó bí thư Đảng ủy phát biểu và chỉ đạo " Hội phải là nơi đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người tàn tật, trẻ mồ côi. Tập hợp đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân nâng cao trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, đùm bọ yêu thương, giúp đỡ tạo diều kiện và động viên người tàn tật, trẻ mồ côi ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng...Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện vì lợi ích của người tàn tật, trẻ mồ côi trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo quy định của pháp luật.
Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu và chỉ đạo của các ý kiến trong Đại hội, đánh giá rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.
      Với tinh thần đóng góp, xây dựng và làm việc tích cực trong 1/2 ngày đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã bầu ra BCH khóa mới gồm 15 ông bà. BCH cũng đã bầu bà Hà Thị Duyên tái cử chủ tịch hội, ông Lường Kế Chung làm Phó chủ tịch hội.
mai 4.jpg
BCH khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC