Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Văn Lương

BT Đảng Ủy

0914400135

2

Hà Văn Hoan

PBT Đảng ủy

0947628274

3

Lò Văn Duy

PCT HĐND

0914105980

4

Nguyễn Trọng Viện

CT. UBND xã

0984722412

5

Lê Chiến Thắng

PCT. UBND xã

02373 606 157

6

Lô Thị Phương

CT MTTQ

0896521666

7

Lương Kế Chung

BT Đoàn xã

0987 711 735

8

Ngân Thị Đua

CT hội PN

0965 638 155

9

Lương Văn Hoài

CT Hội CCB

0983055795

10

Lô Thị Lan

CT hội ND

0915117981

11

Lê Trọng Tuyên

T. CA xã

0912582512

12

Lê Huy Hoàng

Xã Đội trưởng

0919 604 824

13

Lường Quốc Lưu

CC. Văn Phòng

0947 137 070

14

Lương Đình Thông

CC. Văn Phòng

0967692205

15

Phạm Văn Hiếu

CC.Tư Pháp

0947 960 689

16

Bùi Quang Chung

CC. Văn Hóa

0979100388

17

Lê Đình Hưng

CC. Nông Lâm

0971678586

18

Trần Minh Chiến

CC. CSXH

0915281456

19

Lê Huy Hoàng

CHT. Xã đội

0919604824

20

Lê Thị Phương

CC. Kế Toán

0915763111

21

Bùi Quang Chung

CC. Văn Hóa

0979100388

22

Lương Thái Thụy

CC. Địa chính

0982751600

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289