Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
21
Tuần này:
53
Tháng này:
408
Tất cả:
9861

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ THANH KỲ

Ngày 07/11/2017 22:25:27

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lưu Đình Thực

BT Đảng Ủy

0915 361 390

2

Trần Thanh Kiên

PBT Đảng ủy

0949 346 018

3

Lương Đình Huyên

PCT HĐND

0949 132 024

4

Lương Văn Inh

CT. UBND xã

0979 119 942

5

Lê Chiến Thắng

PCT. UBND xã

02373 606 157

6

Lò Văn Duy

CT MTTQ

0914 105 980

7

Lương Kế Chung

BT Đoàn xã

0987 711 735

8

Ngân Thị Đua

CT hội PN

0965 638 155

9

Hà Văn Dụ

CT Hội CCB

0942 542 924

10

Lê Xuân Hán

CT hội ND

01679 766 890

11

Lương Đình Thông

T. CA xã

0944790216

12

Lê Huy Hoàng

Xã Đội trưởng

0919 604 824

13

Lường Quốc Lưu

CC. Văn Phòng

0947 137 070

14

Lô Thị Phương

CC. Văn Phòng

0914 092 771

15

Phạm Văn Hiếu

CC.Tư Pháp

0947 960 689

16

Vi Xuân Tượm

CC. Văn Hóa

01235892365

17

Lương Thái Thụy

CC. Nông Lâm

0982751600

18

Trần Minh Chiến

CC. CSXH

0914270831

19

Lê Huy Hoàng

CHT. Xã đội

0919604824

20

Lê Văn Cương

CC. Kế Toán

0974602732

21

Bùi Quang Chung

CC. Văn Hóa

0979100388

22

Lê Đình Hưng

CC. Địa chính

0971678586

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lưu Đình Thực

BT Đảng Ủy

0915 361 390

2

Trần Thanh Kiên

PBT Đảng ủy

0949 346 018

3

Lương Đình Huyên

PCT HĐND

0949 132 024

4

Lương Văn Inh

CT. UBND xã

0979 119 942

5

Lê Chiến Thắng

PCT. UBND xã

02373 606 157

6

Lò Văn Duy

CT MTTQ

0914 105 980

7

Lương Kế Chung

BT Đoàn xã

0987 711 735

8

Ngân Thị Đua

CT hội PN

0965 638 155

9

Hà Văn Dụ

CT Hội CCB

0942 542 924

10

Lê Xuân Hán

CT hội ND

01679 766 890

11

Lương Đình Thông

T. CA xã

0944790216

12

Lê Huy Hoàng

Xã Đội trưởng

0919 604 824

13

Lường Quốc Lưu

CC. Văn Phòng

0947 137 070

14

Lô Thị Phương

CC. Văn Phòng

0914 092 771

15

Phạm Văn Hiếu

CC.Tư Pháp

0947 960 689

16

Vi Xuân Tượm

CC. Văn Hóa

01235892365

17

Lương Thái Thụy

CC. Nông Lâm

0982751600

18

Trần Minh Chiến

CC. CSXH

0914270831

19

Lê Huy Hoàng

CHT. Xã đội

0919604824

20

Lê Văn Cương

CC. Kế Toán

0974602732

21

Bùi Quang Chung

CC. Văn Hóa

0979100388

22

Lê Đình Hưng

CC. Địa chính

0971678586